Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Trợ giúp
Đăng ký tham gia TSI
Đăng ký tài khoản

Trong năm 2018, Chương trình TSI tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam 

25/02/2019 23:19 (GMT+7) 0

Chương trình TSI 2018

Trong năm 2018, Chương trình TSI tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam thông qua việc ứng dụng các công nghệ cụ thể thông qua:

  • Hỗ trợ đăng ký tham gia Techsoup – được nhận các phần mềm, gói dịch vụ nền tảng đám mây miễn phí hoặc được mua với giá ưu đãi từ các công ty công nghệ như Microsoft, Adobe, v.v.
  • Hướng dẫn, huấn luyện nâng cao năng lực quản trị tổ chức trực tiếp tại tổ chức thông qua ứng dụng Microsoft 365 và Microsoft Azure;

Một loạt các hoạt động về khảo sát, hỗ trợ năng lực, huấn luyện cho tổ chức sẽ được MSD, Vietnet-ICT và Microsoft thực hiện từ tháng 6.2018 – 12.2018.

Dự án dự kiến đạt được những kết quả sau:

  • Xây dựng 1 Cổng thông tin công nghệ “Quản trị và Chuyển đổi số” cho NPOs: cung cấp kiến thức quản trị phương thức sử dụng các công nghệ và nền tảng điện toán đám mây để cải thiện quản trị và vận hành tổ chức
  • 40 tổ chức đã triển khai sử dụng nền tảng đám mây được tiếp tục hỗ trợ trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng; 40 tổ chức được tiếp cận mới và được hỗ trợ để sử dụng nền tảng đám mây vào quản trị và vận hành tổ chức. 10 tổ chức nhận hỗ trợ chuyên sâu (huấn luyện viên trực tiếp tới tổ chức làm việc, hướng dẫn)
  • Xây dựng 1 bộ công cụ thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu sáng tạo giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết từ hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
  • Tổ chức 1 cuộc thi Hackathon

Tổ chức 3 hội thảo với 140 người tham gia

 

Đăng ký tham gia TSI

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline hỗ trợ: 0914443686 Click để chát SKYPE