Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Trợ giúp
Đăng ký tham gia TSI
Đăng ký tài khoản

Về Chương trình ưu đãi phần mềm số lượng lớn

Tổ chức phi lợi nhuận của tôi có thể truy cập vào chương trình ưu đãi phần mềm số lượng bằng cách nào?

Trước tiên, bạn hãy xem lại các hướng dẫn về điều kiện hợp lệ của chúng tôi và sau đó bắt đầu bằng cách đăng ký tài trợ hoặc ưu đãi sản phẩm. Khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác thực là đủ điều kiện, hãy đăng nhập vào Cổng phi lợi nhuận, xem các dịch vụ hiện có của bạn và nhấp vào biểu tượng ưu đãi phần mềm để gửi chứng nhận đủ điều kiện do Microsoft cung cấp cho đại lý bán lẻ. Điều này sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho đại lý bán lẻ để định giá ưu đãi phi lợi nhuận.

Quá trình này đã thay đổi như thế nào từ trang web bán hàng từ thiện trước đây?

Với quy trình giảm giá phần mềm số lượng lớn mới, đại lý bán lẻ không còn quản lý quy trình xem xét tính hợp lệ nữa. Quá trình này hiện được quản lý bởi TechSoup. Các tổ chức phi lợi nhuận nên truy cập trang web về các điều kiện hợp lệ để xem lại hướng dẫn của chúng tôi và đăng ký để xác thực. Sau khi đơn xác thực được xác nhận, hãy đăng nhập để gửi chứng nhận đủ điều kiện do Microsoft cấp cho đơn vị bán lại. Điều này sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho đại lý bán lẻ để định giá ưu đãi phi lợi nhuận.

Chương trình giảm giá phần mềm số lượng lớn có sẵn ở quốc gia của tôi không?

Hãy truy cập trang web về điều kiện hợp lệ để xem liệu chương trình giảm giá phần mềm số lượng lớn có được hỗ trợ ở quốc gia của bạn không. Chúng tôi tiếp tục mở rộng chương trình của mình đến nhiều quốc gia khác.

Các tổ chức phi lợi nhuận đã đủ điều kiện có cần đăng ký và gửi cho đơn vị bán lại email chấp thuận xác minh đủ điều kiện mới không?

Nếu đại lý bán lẻ có bản phê duyệt xác minh đủ điều kiện Arvato hiện tại trong hồ sơ, đại lý bán lẻ đó có thể tiếp tục sử dụng email Arvato đó để bán cho cùng một tổ chức phi lợi nhuận. Khi xác minh ban đầu hết hạn, tổ chức phi lợi nhuận sẽ cần trải qua quy trình cấp email phê duyệt xác minh đủ điều kiện mới. Nếu tổ chức phi lợi nhuận đó chọn làm việc với một đại lý bán lẻ khác, tổ chức phi lợi nhuận sẽ cần phải cung cấp email chấp thuận xác minh đủ điều kiện mới cho đại lý bán lẻ đó để có thể gửi đơn đặt hàng thay mặt cho tổ chức phi lợi nhuận.

Điều gì xảy ra nếu tôi mất tư cách là tổ chức phi lợi nhuận hợp lệ?

Nếu một tổ chức mất tư cách là tổ chức phi lợi nhuận hợp lệ sau khi cấp phép sản phẩm, tổ chức này có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm được cấp phép nhưng không thể gửi đơn đặt hàng mới với các mức giá mà Microsoft quy định cho tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức này có thể gia hạn Bảo hiểm Phần mềm hết hạn cho các giấy phép đã mua khi còn đủ điều kiện làm tổ chức phi lợi nhuận bằng cách gửi các đơn đặt hàng  Bảo hiểm Phần mềm theo bất kỳ chương trình Cấp phép Số lượng lớn khác của Microsoft mà tổ chức đủ điều kiện theo ngày đặt hàng.

Có điều kiện mà đại lý bán lẻ có thể gửi đơn đặt hàng mà không cần xác minh hợp lệ từ tổ chức phi lợi nhuận?

Không. Tuy nhiên, nếu bộ phận kiểm toán của Microsoft đảm nhiệm vị trí Đại lý bán hàng cho một thỏa thuận phi lợi nhuận và nếu không có bằng chứng cho thấy tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện nhận giá chiết khấu thì khả năng bán các sản phẩm Microsoft trong tương lai của đại lý bán lẻ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, và có thể có những tác động tiêu cực đến khách hàng cuối cùng. Nó mang lại lợi ích cho cả người bán lại và tổ chức phi lợi nhuận để có bằng chứng chứng minh đủ điều kiện trước khi cùng nhau thực hiện bất kỳ hành động kinh doanh nào.

Đại lý bán lẻ có cần làm gì khác để gửi / xử lý đơn đặt hàng cho Tổ chức phi lợi nhuận đã được xác thực không?

Không. Đại lý bán lẻ sẽ vẫn gửi đơn đặt hàng / bán hàng giống như cách làm hiện nay.

Ý kiến bình luận

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline hỗ trợ: 0914443686 Click để chát SKYPE