Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Trợ giúp
Đăng ký tham gia TSI
Đăng ký tài khoản

Về giấy phép đơn phương (unilateral license)

Giấy phép đơn phương là gì?

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức truyền thông độc lập nhỏ trên 12 quốc gia có hoàn cảnh đặc biệt, Microsoft sẽ cung cấp các giấy phép có giới hạn, giấy phép không thể chuyển nhượng, giấy phép miễn phí tiền bản quyền.

Giấy phép đơn phương được cấp ở đâu?

Microsoft sẽ cung cấp Giấy phép đơn phương tại các quốc gia sau cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020:

Armenia

Azerbaijan

Belarus

Trung Quốc

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Malaysia

Nga

Tajikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Việt Nam

Các điều khoản của chương trình cấp phép phần mềm đơn phương là gì?

Giấy phép phần mềm đơn phương bao gồm trong phần mềm Microsoft đã được cài đặt trên máy tính cá nhân (PC) của các tổ chức đủ điều kiện. Giấy phép phần mềm đơn phương là hợp lệ và khả dụng cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Theo giấy phép đơn phương, bất kỳ ai cũng không thể thực hiện bất kỳ phần mềm nào, cũng không có giấy phép đơn phương được cho phép một tổ chức đủ điều kiện hoặc bất kỳ ai khác nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bán lại bất kỳ phần mềm được bảo hiểm nào hoặc cung cấp bất kỳ quyền nào cho phép chuyển bất kỳ phần mềm nào đến hoặc từ một tổ chức đủ điều kiện.

Nếu một tổ chức hợp lệ muốn cài đặt thêm những phần mềm của Microsoft ngoài những phần mềm đã được cài đặt trên máy tính, chương trình cấp phép hiện hành của Microsoft sẽ cung cấp các chương trình bán lẻ, cấp phép số lượng lớn và các chương trình tài trợ phần mềm cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức khác.

Tiêu chuẩn đủ điều kiện cho chương trình cấp phép phần mềm đơn phương là gì?

Các tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện phải hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và có nhiệm vụ mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Các tổ chức đủ điều kiện có thể bao gồm các tổ chức truyền thông nhỏ, độc lập, hoặc những tổ chức khác đã có giấy phép truyền thông công cộng, hoặc những tổ chức là thành viên của một hiệp hội truyền thông địa phương hoặc được công nhận là một tổ chức truyền thông quốc tế.

Chi tiết về các điều khiện hợp lệ để được cấp phép phần mềm đơn phương được liệt kê trong tài liệu được đăng tải cùng với giấy chứng nhận giấy phép đơn phương.

Điều kiện hợp lệ cho chương trình giấy phép đơn phương được xác minh như thế nào?

Điều kiện hợp lệ để được cấp giấy phép đơn phương được liệt kê trong tài liệu được đăng tải với giấy chứng nhận giấy phép đơn phương. Giấy chứng nhận giấy phép này có thể in ra để tạo thành bằng chứng về việc được cấp phép của tổ chức.

Tại sao Microsoft thiết lập chương trình này?

Microsoft đang phát hành giấy phép phần mềm đơn phương khả dụng tại các quốc gia nơi mà chương trình tài trợ phần mềm cho khối phi chính phủ của họ đang được thực hiện nhưng các lợi ích của nó vẫn chưa được biết đến hay hiểu hết một cách rộng rãi.

Bằng cách cung cấp giấy phép phần mềm đơn phương ở các quốc gia cùng với bộ tiêu chí này, Microsoft hy vọng sẽ cắt giảm một số việc giao tiếp và hậu cần thừa thãi mà các tổ chức có thể gặp phải và đảm bảo rõ ràng về mặt pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ và những tổ chức truyền thông độc lập nhỏ ở những quốc gia hiện đang sử dụng phần mềm của Microsoft.

Các doanh nghiệp truyền thông thuộc sở hữu của chính phủ có nằm trong chương trình không?

Chỉ những doanh nghiệp truyền thông có dưới 10% thuộc sở hữu của một tổ chức chính phủ mới đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Những sản phẩm nào sẽ được cung cấp trong chương trình?

Giấy phép phần mềm đơn phương bao gồm tất cả các phần mềm của Microsoft đã được cài đặt trên máy tính cá nhân của các tổ chức đủ điều kiện.

Tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức truyền thông có thể đăng ký như thế nào?

Sẽ không có quy trình đăng ký. Giấy chứng nhận giấy phép có thể được in ra để tạo thành bằng chứng về giấy phép của tổ chức.

Tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức truyền thông có thể có thêm phần mềm không?

Nếu một tổ chức phi chính phủ hoặc một tổ chức truyền thông muốn có thêm phần mềm Microsoft ngoài những phần mềm đã được cài đặt trên máy tính của họ, việc thực hiện sẽ được cung cấp thông qua các chương trình cấp phép hiện có của Microsoft.

Giấy phép đơn phương có hiệu lực hồi tố không?

Giấy phép đơn phương sẽ được áp dụng kể từ ngày chương trình được công bố. Điều đó có nghĩa là Microsoft mong muốn được tham gia cùng với các tổ chức đủ điều kiện về những vấn đề liên quan phát sinh trước ngày áp dụng giấy phép đơn phương.

Chương trình cấp phép đơn phương kéo dài trong bao lâu? Điều gì sẽ xảy ra sau khi hết hạn giấy phép đơn phương?

Giấy phép đơn phương khả dụng và có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020. Các tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện có thể đăng ký chương trình tài trợ phần mềm ngay bây giờ và ngoài thời gian đó thông qua chương trình tài trợ phần mềm tiêu chuẩn của Microsoft. Microsoft sẽ làm việc với các tổ chức truyền thông đủ điều kiện về các giải pháp thay thế.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Microsoft dự đoán rằng tất cả các tổ chức đủ điều kiện sẽ có đủ thời gian để đáp ứng các nhu cầu được cấp phép phần mềm của họ thông qua các chương trình cấp phép tiêu chuẩn của Microsoft, bao gồm các chương trình cấp phép bán lẻ, cấp phép số lượng lớn và các chương trình tài trợ phần mềm cho các tổ chức phi chính phủ.

Ý kiến bình luận

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline hỗ trợ: 0914443686 Click để chát SKYPE