Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Trợ giúp
Đăng ký tham gia TSI
Đăng ký tài khoản

Về trợ cấp tiền mặt

Làm cách nào để nhận được trợ cấp tiền mặt từ Microsoft?

Chúng tôi tài trợ cấp tiền mặt cho các tổ chức đủ điều kiện có nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với các chương trình cốt lõi của chúng tôi. Quỹ trợ cấp tiền mặt của chúng tôi bị giới hạn và thường là kết quả từ một lời mời nộp đề xuất. Hầu hết các khoản tài trợ của chúng tôi dành cho tổ chức phi lợi nhuận đều ở dạng phần mềm, và chúng tôi sẽ cung cấp rộng rãi cho các tổ chức đủ điều kiện.

Ý kiến bình luận

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline hỗ trợ: 0914443686 Click để chát SKYPE